Παροικιακός Ελληνισμός
Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στην Οδησσό μετά το 1774 αλλά αναδείχτηκαν γρήγορα σε ισχυρούς παράγοντες της οικονομικής ζωής της πόλης. Εδώ: Η "οδός των Ελλήνων", ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Οδησσού, όπου οι έλληνες πάροικοι είχαν σπίτια και καταστήματα.

Η "Οδός των Ελλήνων"

Φωτογραφία

Έγχρωμη φωτογραφία.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 58.
© Εκδόσεις Μίλητος.