Παροικιακός Ελληνισμός
Σύμφωνα με στοιχεία της εποχής, κατά το 19ο αιώνα οι περισσότεροι εμπορικοί οίκοι της Οδησσού ανήκαν σε έλληνες εμπόρους. Εδώ: Κτήριο, ιδιοκτησία της οικογένειας Κουμπάρη, το οποίο μάλλον χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση εμπορικού οίκου.

Κτήριο οικογένειας Κουμπάρη

Φωτογραφία

Έγχρωμη φωτογραφία.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 56.
© Εκδόσεις Μίλητος.