Παροικιακός Ελληνισμός
Η Αικατερίνη Β' παραχώρησε μια σειρά προνομίων στους ορθόδοξους κατοίκους της Οδησσού, τα οποία, μεταξύ άλλων, προέβλεπαν και βοήθεια για ανέγερση ελληνορθόδοξου ναού. Εδώ: Το εσωτερικό του ναού της Αγίας Τριάδας, ο οποίος χτίστηκε την περίοδο 1795-1807.

Αγία Τριάδα

Φωτογραφία

Ασπρόμαυρη φωτογραφία.
Οδησσός, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 128.
© Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Οδησσός.