Παροικιακός Ελληνισμός
Μετά τη συνθήκη του Ιασίου, η οποία σηματοδότησε το τέλος του Β' Ρωσοτουρκικού πολέμου (1787-1792), ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων, οι οποίοι συνέβαλαν στη νίκη των Ρώσων, μεταφέρθηκε στις νεοαποκτηθείσες περιοχές. Εδώ: 'Aποψη του Ιασίου, όπου υπογράφηκε η συνθήκη του 1792, 1818.

'Αποψη του Ιασίου

Φωτογραφία

Έγχρωμη χαλκογραφία.
Σχέδιο Adam Necule, Χάραξη L. Clark.
Necule, A., Travels through some parts of Germany, Poland, Moldavia and Turkey, London 1818, σ. 160-1.
Αθήνα, Συλλογή Ευστ. Φινόπουλου.