Παροικιακός Ελληνισμός
Κύριος στόχος των ιδρυτών της Εμπορικής Σχολής ήταν η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, γι' αυτό στο τυπογραφείο της Σχολής από την ίδρυσή του στα 1827 τυπώθηκαν βιβλία ελληνικής γραμματικής. Εδώ: Η "Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας" του Κ. Βαρδαλάχου, 1834.

Βιβλίο "Ελληνική Γραμματική"

Φωτογραφία

Οδησσός, Κρατική Βιβλιοθήκη Γκόρκι, XV 1211.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 94.
© Κρατική Βιβλιοθήκη Γκόρκι, Οδησσός.