Παροικιακός Ελληνισμός
Ο δούκας Richelieu, διοικητής της Οδησσού από το 1803 έως το 1815, αναδείχτηκε μέγας ευεργέτης της πόλης, καθώς ενίσχυσε το εμπόριο και φρόντισε για την αισθητική αναβάθμισή της. Εδώ: Πορτρέτο του δούκα του Richelieu.

Πορτρέτο δούκα Ρισελιέ

Φωτογραφία

Ελαιογραφία.
Οδησσός, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 33.
© Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Οδησσός.