Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες μεγαλέμποροι της Ρωσίας ανέπτυξαν σημαντική φιλανθρωπική δράση, τόσο στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν όσο και στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Εδώ: Προσωπογραφία του Ιωάννη Βαρβάκη, ο οποίος κληροδότησε όλη την περιουσία του στην ελληνική επαναστατική κυβέρνηση μετά το θάνατό του στα 1825.

Πορτρέτο Ιωάννη Βαρβάκη

Φωτογραφία

Ελαιογραφία άγνωστου ζωγράφου.
Ταϊγάνιο, Εθνολογικό Μουσείο.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 19.
© Εθνολογικό Μουσείο, Ταϊγάνιο.