Παροικιακός Ελληνισμός
Ο πρώτος ελληνορθόδοξος ναός της Βιέννης φιλοξενήθηκε για κάποιο διάστημα στο σπίτι του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του "εξ Απορρήτων". Εδώ: Προσωπογραφία του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του "εξ Απορρήτων" (1641-1709).

Πορτρέτο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου

Φωτογραφία

Ελαιογραφία σε μουσαμά, 55x46 εκ.
Έργο του Τρ. Καλογερόπουλου, 1893.
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1090.
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1990, σ. 24, εικ. 15.
© Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.