Παροικιακός Ελληνισμός
Ο Ρήγας Φεραίος εξέδωσε το επαναστατικό του υλικό στη Βιέννη στο ελληνικό τυπογραφείο των Μαρκίδων-Πούλιου. Εδώ: Ένα από τα δώδεκα αντίτυπα της περίφημης "Χάρτας" του Ρήγα, 1797.

Η "Χάρτα" του Ρήγα

Φωτογραφία

Δωρεά του Δαμιανού Κυριαζή.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη 11628.
Fotopoulos, D., Delivorrias, A., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 504, εικ. 896.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.