Παροικιακός Ελληνισμός
Τα καραβάνια κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού τους στάθμευαν σε χάνια, όπου άνθρωποι και ζώα ξεκουράζονταν για να συνεχίσουν τη μακρά πορεία τους. Εδώ: Το χάνι του πρίγκιπα της Μολδαβίας, 1825.

Χάνι

Φωτογραφία

Σχέδιο με μολύβι.
Σχέδιο Dupre.
Dupre, L., Voyage a Athenes et a Constantinople..., Paris 1825, σ. 52.
Aθήνα, Συλλογή Eυστ. Φινόπουλου.