Παροικιακός Ελληνισμός
Ορισμένα μέλη της οικογένειας Σίνα απέκτησαν μεγάλη οικονομική και, κατ' επέκταση, πολιτική δύναμη στις πόλεις της Ουγγαρίας, όπου εγκαταστάθηκαν. Εδώ: Προσωπογραφία του Σίμωνος Σίνα.

Πορτρέτο Σίμωνος Σίνα

Φωτογραφία

Ελαιογραφία του Ιω. Σκαρλάτου.
Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Eκδοτική Αθηνών, σ. 266.
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών.
© Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα.