Παροικιακός Ελληνισμός
Ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Β' αναγνώρισε και επικύρωσε το διάταγμα προνομίων της Μαρίας Θηρεσίας (1763). Εδώ: Η σφραγίδα του αυτοκρατορικού διπλώματος του Φραγκίσκου Β'.

Σφραγίδα Φραγκίσκου Β'

Φωτογραφία

Ενεπεκίδης, Πολ., Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας, σ. 116, εικ. 2. Κοζάνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη. © Δημοτική Βιβλιοθήκη, Κοζάνη.