Παροικιακός Ελληνισμός
Το Σεμλίνο και το Βελιγράδι υπήρξαν οι πιο σημαντικές ελληνικές παροικίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Εδώ: 'Aποψη του Βελιγραδίου και του Σεμλίνου, 1808.

'Αποψη Βελιγραδίου και Σεμλίνου

Φωτογραφία

Ακουαρέλα.
Έργο του Franc Jaschke.
Beograd, Istorijski Mureij Serbije, αρ. ευρ. 2485.
© Istorijski Mureij Serbije, Beograd.