Παροικιακός Ελληνισμός
Ένα από τα πιο διαδεδομένα χερσαία δρομολόγια των βαλκάνιων εμπόρων ήταν εκείνο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη και μέσω της κοιλάδας του Στρυμόνα και των πόλεων Νις και Σόφια κατέληγε στο Βελιγράδι. Εδώ: Χάρτης με την πορεία των εμπόρων στα Βαλκάνια.

Δρομολόγια εμπόρων

Φωτογραφία

Έγχρωμη χαλκογραφία (λεπτομέρεια).
Έργο του χαρτογράφου Homann Johann Batist, Norimberge, 18ος αιώνας.
Αθήνα, Συλλογή Ευστ. Φινόπουλου.
Επεξεργασία IME.