Παροικιακός Ελληνισμός
Η Μαρία Θηρεσία της Αυστρίας στα 1769 απαίτησε την εγκατάσταση των βαλκάνιων ορθόδοξων εμπόρων στην Ουγγαρία. Εδώ: H αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία (1717-1780) σε νόμισμα της εποχής της, 1780.

Νόμισμα της Μαρίας Θηρεσίας

Φωτογραφία

Τάλιρο Μαρίας Θηρεσίας (1740-1780).
Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, εκδ. Θεμέλιο, σ. 141.