Παροικιακός Ελληνισμός
Πολλοί Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στο Βελιγράδι κατάγονταν από την Αδριανούπολη της Θράκης. Εδώ: 'Aποψη της "πλατείας της κρήνης" στην Αδριανούπολη, 1830.

'Αποψη της Αδριανούπολης

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Σχέδιο Th. Allom.
Baratta, A., Constantinopoli effigiata e descritta..., Τοrino 1840, σ. 804.
Αθήνα, Eθνική Βιβλιοθήκη Γ. Π. 300.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.