Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες έμποροι ταξίδευαν προς τις πρώην γιουγκοσλαβικές χώρες με τα καραβάνια, τα οποία στάθμευαν στα χάνια. Εδώ: Το εσωτερικό ενός καραβάν-σεράι στο δρόμο ανάμεσα σε Πρίστινα και Νις, 1608.

Καραβάν-σεράι

Φωτογραφία

Ξυλογραφία.
Schweigger, S., Ein neue Reyssbeschreibung..., Nurenberg 1608.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη Γ. Π. 5000.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.