Παροικιακός Ελληνισμός
Ο κύριος τρόπος εμπορικού ταξιδιού στα Βαλκάνια ήταν με τη μορφή των καραβανιών, όπου πολλοί έμποροι μαζί ταξίδευαν έχοντας κοινό προορισμό. Εδώ: Πορεία καραβανιού στα ορεινά της Ροδόπης, 1819.

Καραβάνι

Φωτογραφία

Έγχρωμη χαλκογραφία.
Σχέδιο Mayer.
Mayer, L., Interesting views in Turkey, London 1819, πιν. 18.
Αθήνα, Συλλογή Ευστ. Φινόπουλου.