Παροικιακός Ελληνισμός
Η Κωνσταντινούπολη υπήρξε η αφετηρία ενός από τους κυριότερους χερσαίους εμπορικούς δρόμους από τα Βαλκάνια προς τις αυστριακές περιοχές. Εδώ: Καμήλες, τμήμα καραβανιού, φορτωμένες εμπορεύματα στην κεντρική πλατεία της Κωνσταντινούπολης, 1812.

Καμήλες με εμπορεύματα

Φωτογραφία

Χάραξη σε φύλλα ψευδάργυρου (τσίγκος), λεπτομέρεια.
Σχέδιο Melling, Xάραξη Duplessi-Bertaux, Oλοκλήρωση Nee στα 1812.
Melling, A.I., Voyage Pittoresque de Constantinople, Paris 1819, πιν. 13.
Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή.