Παροικιακός Ελληνισμός
Ο 'Aνθιμος Γαζής διατέλεσε εφημέριος στο ναό του Αγίου Γεωργίου της Βιέννης. Εδώ: Προσωπογραφία του 'Aνθιμου Γαζή, 1809.

Πορτρέτο 'Aνθιμου Γαζή

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Γαζής, Ανθ., Λεξικόν Ελληνικόν..., τ. Α', Βενετία 1806.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη.
Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα 1999, σ. 130.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.