Παροικιακός Ελληνισμός
Ορισμένοι έλληνες έμποροι, που παρέμειναν και πλούτισαν στη Βιέννη, επέστρεψαν κάποια στιγμή στις πατρίδες τους, όπου έχτισαν ωραιότατα αρχοντικά. Εδώ: Πλούσια διακοσμημένο εσωτερικό αρχοντικού της Σιάτιστας.

Αρχοντικό στη Σιάτιστα

Φωτογραφία

Μουτσόπουλος, Ν.Κ., Ελλάδα, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1993, σ. 50, εικ. 84.
Βέροια, 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/TAΠ.
© ΥΠΠΟ