Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έμποροι ταξίδευαν σε κοινές πορείες, καραβάνια, και κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού σταματούσαν για ξεκούραση στα λεγόμενα καραβάν-σεράγια. Εδώ: Έμποροι ξεκουράζονται σε καραβάν-σεράι στη Βουλγαρία, 1840.

Έλληνες έμποροι

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Σχέδιο Th. Allom, Χάραξη W.F. Mote.
Baratta, A., Constantinopoli effigiata e descritta..., Τοrino 1840, σ. 714, πιν. 44.
Αθήνα, Eθνική Βιβλιοθήκη Γ. Π. 300.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.