Παροικιακός Ελληνισμός
Η Βιέννη έγινε πόλος έλξης πολλών ελλήνων εμπόρων εξαιτίας των προνομίων και διευκολύνσεων που παραχωρούσε η αψβουργική κυβέρνηση. Εδώ: Έλληνας έμπορος των προεπαναστατικών χρόνων, 1831.

Έλληνας έμπορος

Φωτογραφία

Έγχρωμη λιθογραφία.
Σχέδιο O. M. Stackelberg, Χάραξη Cuciniello & Bianchi.
Stackelberg, O.M., Costumes et Usages des Peuples de la Grece Moderne..., Rome 1831, εικ. 1.
Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, εικ. 1.
Ύδρα, Συλλογή Αικ. Παούρη.