Παροικιακός Ελληνισμός
Στα 1678, έτος σύστασης της εμπορικής Κομπανίας του Σιμπίου, ο πρίγκιπας της Τρανσυλβανίας Μιχαήλ Απάφη παραχώρησε εμπορικά προνόμια στις Κομπανίες Σιμπίου και Μπρασόφ. Εδώ: Το έγγραφο της επικύρωσης των εμπορικών προνομίων, 1678.

Εμπορικά προνόμια του Μιχαήλ Απάφη

Φωτογραφία

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. εισ. 134.
Θησαυροί από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, Πνευματικό κέντρο δήμου Αθηναίων-Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1992-93, σ. 23, εικ. 9.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.