Παροικιακός Ελληνισμός
Εκτός από Έλληνες, οι εμπορικές Κομπανίες της Τρανσυλβανίας συμπεριλάμβαναν στους κόλπους τους εμπόρους κι άλλων εθνικοτήτων, π.χ. Εβραίους. Εδώ: Εβραίος έμπορος, 1577.

Εβραίος έμπορος

Φωτογραφία

Ξυλογραφία 13x20 εκ.
Nicolas, Nicolay de, Les navigations, peregrinations et voyages..., σ. 170.
Αθήνα, Συλλογή Ευστ. Φινόπουλου.