Παροικιακός Ελληνισμός
Το 1784 η Αυστρία γίνεται το πιο ευνοημένο κράτος στο εμπόριο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία κι έτσι τα στενά των Δαρδανελίων ανοίγουν για τα αυστριακά πλοία. Εδώ: Τα στενά των Δαρδανελίων την εποχή που αρχίζει η ελεύθερη ναυσιπολοΐα για τα ευρωπαϊκά πλοία, 1747.

Τα Δαρδανέλλια

Φωτογραφία

Χαλκογραφία 33x26 εκ.
Σχέδιο F. Boucher & Halle, Χάραξη Duflos.
Guer J. A., Moeurs et Usages des Turcs..., Paris 1747, πιν. 142.
Αθήνα, Συλλογή Ευστ. Φινόπουλου.