Παροικιακός Ελληνισμός
Η Πέστη ήταν το σημαντικότερο εμπορικό κέντρο των ελλήνων εμπόρων της Ουγγαρίας. Εδώ: Η Βούδα και η Πέστη, 1687.

Χάρτης της Βουδαπέστης

Φωτογραφία

Χαλκογραφία 52x38 εκ.
Rossi, G. de, Teatro della guerra contro il Turco..., Roma 1687, πιν. 10.
Αθήνα, Συλλογή Κ. Στάικου.