Παροικιακός Ελληνισμός
Ήδη από το τέλος του 17ου αιώνα η Βιέννη είχε αρχίσει να εξελίσσεται σε μεγάλο εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Εδώ: 'Aποψη της Βιέννης, 1687.

'Αποψη της Βιέννης

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Rossi, G. de, Teatro della guerra contro il Turco..., Roma 1687, πιν. 1.
Αθήνα, Συλλογή Κων. Στάικου.