Παροικιακός Ελληνισμός
Ένας από τους κυριότερους έλληνες τυπογράφους, ο Γεώργιος Βεντότης, συνεργάστηκε με τον εκδότη Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη για την έκδοση λαμπρών έργων του Nεοελληνικού Διαφωτισμού. Εδώ: Η "Αρχαιολογία" του Γ. Σακελλαρίου, αποτέλεσμα συνεργασίας των Λαμπανιτζιώτη και Βεντότη, 1796.

Βιβλίο "Αρχαιολογία"

Φωτογραφία

Σακελλαρίου Γ.,Αρχαιολογία, Βιέννη 1796, σελίδα τίτλου.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Αρχ. 2417.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.