Παροικιακός Ελληνισμός
Τα μέλη της εμπορικής Κομπανίας του Σιμπίου κατάγονταν κατά κύριο λόγο από περιοχές της σημερινής βόρειας Ελλάδας. Εδώ: 'Aποψη των Ιωαννίνων, τόπου καταγωγής πολλών εμπόρων του Σιμπίου, 1815.

'Αποψη των Ιωαννίνων

Φωτογραφία

Χαλκογραφία, 18,7x10,7 εκ.
Σχέδιο H. Holland, Χάραξη G. Cooke.
Holland, H., Travels in the Ionian isles, Albania, Thessaly..., London 1815, σ. 94.
Παπασταύρος, Α., Τα Γιάννενα του 19ου αιώνα, Ιωάννινα 1994, σ. 75.
Ιωάννινα, Συλλογή Α. Ι. Παπασταύρου.