Παροικιακός Ελληνισμός
Πολλοί γνωστοί βιεννέζοι τυπογράφοι, όπως ο Θωμάς Tράτνερ, συνεργάστηκαν με Έλληνες της Βιέννης και τύπωσαν ελληνικά βιβλία. Εδώ: Η "Απολογία" του Ιώσηπου Μοισιόδακα που τυπώθηκε στο τυπογραφείο του Θ. Τράτνερ, 1780.

Βιβλίο "Απολογία"

Φωτογραφία

Μοισιόδακας Ιω., Απολογία, Βιέννη 1780, σελίδα τίτλου.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εκπ. 321.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.