Παροικιακός Ελληνισμός
Ο πρώτος ελληνορθόδοξος ναός της Γιουγκοσλαβίας χτίστηκε στο Σεμλίνο και αφιερώθηκε στον 'Aγιο Νικόλαο (1745-1752). Εδώ: Ο 'Aγιος Νικόλαος του Σεμλίνου, όπως είναι σήμερα.

'Αγιος Νικόλαος

Φωτογραφία

Παπαδριανός, Ι., Οι Έλληνες απόδημοι στις Γιουγκοσλαβικές χώρες, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 103.
Ιστορικό Σπουδαστήριο, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιν 1725.