Παροικιακός Ελληνισμός
Η Ύδρα υπήρξε από τα πρωτοπόρα ναυτικά νησιά στην ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας σε λιμάνια της Mαύρης Θάλλασσας (Οδησσός) και της Μεσογείου (Γαλλία, Ιταλία). Εδώ: Ναυτικός από την Ύδρα, 1819.

Υδραίος ναυτικός

Φωτογραφία

Έγχρωμη λιθογραφία.
Σχέδιο L. Dupre, Χάραξη de Delpech.
Dupre, L., Voyage a Athenes et a Constantinople..., Paris 1819, πιν. 27.
Aθήνα, Συλλογή Eυστ. Φινόπουλου.