Παροικιακός Ελληνισμός
Οι Μαμελούκοι πασάδες ασκούσαν ουσιαστικά εξουσία στην Αίγυπτο, ακόμη και την εποχή που αυτή ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εδώ: Οι τάφοι των Μαμελούκων και μέρος του κάστρου στο Κάιρο.

Τάφοι των Μαμελούκων

Φωτογραφία

Image Courtesy of www.PicturesNow.com, Design #070946.
© 1999 www.PicturesNow.com, Inc.