Παροικιακός Ελληνισμός
Ο Μωχάμετ 'Aλη ήταν αλβανός μισθοφόρος του οθωμανικού κράτους, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την περίοδο αναρχίας που επικρατούσε στην Αίγυπτο στις αρχές του 19ου αιώνα και κατέλαβε την εξουσία. Εδώ: Προσωπογραφία του Μωχάμετ 'Aλη, ο οποίος κατέλαβε το 1811 την εξουσία, 1840.

Πορτρέτο Μεχμέτ Αλή

Φωτογραφία

Λάδι σε μουσαμά, 93x76 εκ.
Έργο του Luis-Charles-Auguste-Couder.
Chateaux de Versailles et de Trianon, MV 4845.
© Photo RMN - Gerard Blot.