Παροικιακός Ελληνισμός
Η Αλεξάνδρεια άρχισε να γίνεται σημαντικό εμπορικό κέντρο για τους Έλληνες μετά το 1811, όταν ο Μωχάμετ 'Aλη ανέλαβε την εξουσία. Εδώ: 'Aποψη τμήματος του λιμανιού της Αλεξάνδρειας με το Φάρο, 1801.

'Αποψη του λιμανιού της Αλεξάνδρειας

Φωτογραφία

Έγχρωμη λιθογραφία.
Σχέδιο L. Mayer, Χάραξη T. Milton.
Mayer, L.,Views in Egypt, London 1801.
Αθήνα, Ελληνικό Λαογραφικό και Ιστορικό Αρχείο.
Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1996, σ. 103.
© Ε. Λ. Ι. Α., Αθήνα.