Παροικιακός Ελληνισμός
Από την Αίγυπτο προς τα λιμάνια της Μεσογείου διακινούνταν πολλά προϊόντα, όπως βαμβάκι, σιτάρι, λινό, βοδινά δέρματα, ρύζι και ζάχαρη. Εδώ: Χάρτης με το "δρόμο του εμπορίου" προς τα μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου: Τεργέστη, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Θεσσαλονίκη.

Δρόμοι του εμπορίου

Φωτογραφία

Sandart, J., Nova Totius Graeciae, 1687 περίπου.
Αθήνα, Συλλογή Δ. Γ. Καραμανώλη.
Επεξεργασία IME.