Φωτογραφία ελλήνων μεταναστών στη Νέα Υόρκη.
Όπου Γη Ελλάδα: Το Έπος της Μετανάστευσης σε Εικόνες, Εκδόσεις Μνήμες, Αθήνα 1997, σ. 19.
© Κ. Σπανός.