Μεγάλη Φωτογραφία (80kB)


Copyright, 2001:
'Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων Εξωτερική Πολιτική (1936-1944) ως συνόλου ανήκουν στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - ΙΜΕ. Πληροφορίες:
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΙΜΕ,
Πουλοπούλου 38, Αθήνα 118 51
τηλέφωνο: 212 254 3800, τηλεομοιοτυπία: 212 254 3838
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pr@fhw.gr

Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων, και των άλλων επιμέρους στοιχείων ανήκουν στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και οποιαδήποτε αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή αναμετάδοση, ψηφιακή εκπομπή, ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου σε έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο μέρους ή του συνόλου του κόμβου του Διαδικτύου (Ιντερνέτ) του ΙΜΕ απαιτεί προηγούμενη άδεια του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Από την απαγόρευση εξαιρείται μόνο η ενότητα Δελτία Τύπου.

Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στον φορέα που αναφέρεται σε κάθε μία από αυτές. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή αναμετάδοση, ψηφιακή εκπομπή, ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου σε έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο μέρους ή του συνόλου των εικόνων χωρίς την προηγούμενη άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων και του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Η οποιαδήποτε αναφορά σε μεμονωμένες σελίδες στον κόμβο του Διαδικτύου του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού γίνεται μόνο με ταυτόχρονη αναφορά όλου του κόμβου.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται όλα τα στοιχεία του κόμβου του ΙΜΕ στο Διαδίκτυο, αλλά και γενικότερα όλα τα στοιχεία, σήματα ή σχέδια και υποδείγματα χωρίς την προηγούμενη άδεια του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Κεντρική σελίδα ΙΜΕ
Αρχική σελίδα κόμβουΚατάλογος φωτογραφιώνΠηγέςΒιβλιογραφίαΣυντελεστές
Κεντρική σελίδα