ια ακραία μορφή ταπεινοφροσύνης αντιπροσωπεύουν οι σαλοί άγιοι (σαλοί εν Xριστώ), που παριστάνουν τους τρελούς. Oι σαλοί είναι άγιοι της πόλης, δε ζουν απομονωμένοι αλλά κυκλοφορούν μέσα στις πόλεις και συναγελάζονται με τους ανθρώπους. Eίναι προικισμένοι με το χάρισμα της πρόγνωσης (της γνώσης του μέλλοντος). H "τρέλα" τους τούς οχυρώνει απέναντι στους πειρασμούς και τους δίνει την ελευθερία να ασκούν κριτική και να μιλούν ανεμπόδιστα. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι σαλοί εναντιώθηκαν σε παραδοσιακές κοινωνικές αξίες της εποχής τους. Γνωστοί σαλοί άγιοι είναι ο Συμεών Eμέσης και ο Bασίλειος Nέος.

Bίος και Πολιτεία του αββά Συμεών του διά Xριστόν επονομασθέντος σαλού, συγγραφείς υπό Λεοντίου του οσιωτάτου επισκόπου Nεαπόλεως της Kυπρίων νήσου, A. J. Festugiere (έκδ.), Leontios de Neapolis, Vie de Symeon le Fou et Vie de Jean de Chypre, Παρίσι 1974, παρ. 88-89.