Τα μέλη της πρώτης Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Μεταξύ αυτών διακρίνονται από αριστερά οι W. Grebhard, P. de Coubertin, J. Guth-Jarkowsky, Δ. Βικέλας, F. Kemeny, A. de Boutowsky, V. Blac.
Tselika, V., Olympic Games 1896. The Photograph Album of Albert Meyer, Exandas - Historical Archives of the Benaki Museum, Athens 1996, σ. 33.
©Μουσείο Μπενάκη