Σαββατοκύριακο στον ΕΚ

Παρασκευή,
15 Δεκεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Μέγας Κωνσταντίνος

Στις 27 Φεβρουάριου του 274, στη βαλκανική πόλη Ναϊσσό (στη σημερινή Σερβία), γεννήθηκε ο Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της Ευρώπης γενικά. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως ονομάστηκε, είναι ο ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης και θεμελιωτής του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, που είναι γνωστό ως Βυζάντιο. Επί της βασιλείας του αναγνωρίστηκε ο χριστιανισμός και έγινε σειρά μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η καθιέρωση του περίφημου και σταθερού χρυσού νομίσματος. Ο αυτοκράτορας και η μητέρα του Ελένη τιμώνται από την Εκκλησία ως άγιοι και ισαπόστολοι στις 21 Μαΐου.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ