Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Τετάρτη,
26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο «Ελληνικός Κόσμος» θα είναι κλειστός για το κοινό από το Σάββατο 28/7/2018 μέχρι και το Σάββατο 25/8/2018. Ο χώρος θα λειτουργήσει ξανά την Κυριακή 26/8/2018.                    ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας

 < επιστροφή
Ιωάννινα, ιστορία

Η ίδρυση της πόλης των Ιωαννίνων τον 6ο αιώνα συνδέεται με τον Ιουστινιανό. Το 1204 η πόλη εντάχθηκε στο Δεσποτάτο της Ηπείρου και στη συνέχεια στο ενοποιημένο βυζαντινό κράτος. Τη βυζαντινή κυριαρχία διέκοψε το 1339 η σερβική κατάκτηση, ενώ την ίδια περίοδο οργανώθηκε συστηματικός αλβανικός εποικισμός. Η σύγκρουση με τους Αλβανούς και οι τοπικοί ανταγωνισμοί διευκόλυναν την διείσδυση των Οθωμανών στην περιοχή, με αποτέλεσμα το 1431 η πόλη των Ιωαννίνων να ενσωματωθεί ειρηνικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από το 17ο αιώνα τα Ιωάννινα αναδείχθηκαν σε ισχυρότατο κέντρο της προεπαναστατικής Ελλάδας, ενώ η πόλη έζησε τη μεγαλύτερη ακμή της στα χρόνια της εξουσίας του Αλή Πασά. Τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό το 1913, ύστερα από 483 χρόνια οθωμανικής κατοχής.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ