Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Τετάρτη,
26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο «Ελληνικός Κόσμος» θα είναι κλειστός για το κοινό από το Σάββατο 28/7/2018 μέχρι και το Σάββατο 25/8/2018. Ο χώρος θα λειτουργήσει ξανά την Κυριακή 26/8/2018.                    ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας

 < επιστροφή
Απελευθέρωση της Αντιόχειας από τους 'Αραβες

Από το καλοκαίρι του 968 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος Β΄ Φωκάς έθεσε προτεραιότητα της εξωτερικής  πολιτικής του τη διευθέτηση των ανατολικών συνόρων και την ανάκτηση των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Αράβων. Η συριακή μητρόπολη Αντιόχεια, που βρισκόταν επί τρεις αιώνες περίπου υπό αραβική κυριαρχία, αποτελούσε βασικό στόχο των επιχειρήσεων. Η ανακατάληψη της σπουδαίας αυτής πόλης επιτεύχθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 969 ύστερα από πολύμηνη πολιορκία. Το γεγονός αυτό είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έδωσε νέα διάσταση στον αγώνα μεταξύ Βυζαντινών και Αράβων.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ