Ιστορίες χωρών

Δεν είναι μόνο ατομική, αλλά και συλλογική υπόθεση.

Ο αθλητής επιδιώκει μέσα από τη διάκρισή του να προβάλει όχι μόνο τις δικές του ικανότητες, αλλά και την ευρύτερη ομάδα, κοινωνική ή εθνική, στην οποία ανήκει. Παράλληλα, ο αθλητής που διακρίνεται στους Αγώνες συχνά γίνεται εθνικό σύμβολο για τη χώρα του.

Διάφορες ομάδες χρησιμοποίησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως συμβολικό βήμα επίδειξης της δύναμής τους και ως μέσο προβολής και δημοσιότητας. Εθνότητες που έδιναν τον αγώνα της αναγνώρισής τους από τη διεθνή κοινότητα, κοινωνικές ομάδες που διεκδικούσαν καλύτερους όρους ζωής και κράτη που ήθελαν να τονίσουν ή να αναβαθμίσουν τον πολιτικό τους ρόλο.

Εκτός από τις αθλητικές επιτυχίες, τα συλλογικά μηνύματα δίνονται μέσα από χαρακτηριστικές στιγμές των Αγώνων: την παρέλαση των εθνικών αντιπροσωπειών, το γύρο του θριάμβου και την απονομή μεταλλίων, τις φορτισμένες δηλώσεις αθλητών και παραγόντων στα μέσα ενημέρωσης.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ http://www.hellenic-cosmos.gr/
Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78, Αθήνα Τηλ.: 212 254 0000 Τηλεομοιοτυπία: 212 254 0123
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ©2004 http://www.ime.gr/