Ιστορίες ανθρώπων

Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελεί στόχο ζωής για τον αθλητή.

Πέρα από το όραμα της διάκρισης, η συμμετοχή στους Αγώνες είναι μια μοναδική εμπειρία που κάθε αθλητής βιώνει με διαφορετικό τρόπο.

Συμμετοχή σημαίνει άμιλλα, προσπάθεια, υπέρβαση των ορίων, επιβράβευση. Σημαίνει ακόμη πόνο, ήττα, αλλά και νέες φιλίες, πιο πλούσιες εμπειρίες.

Συμμετοχή σημαίνει επίσης διαμόρφωση ταυτότητας, ατομικής ή συλλογικής.

Ο αθλητής που συμμετέχει στους Αγώνες δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του, αλλά και τη χώρα του ή την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει.

Συχνά ο αθλητής γίνεται πρωταγωνιστής σε μια προσπάθεια υπέρβασης των ορίων του εαυτού του, ένα σύμβολο της έννοιας της συνεχούς προόδου, ένας παγκόσμιος ήρωας, ένας «μύθος».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ http://www.hellenic-cosmos.gr/
Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78, Αθήνα Τηλ.: 212 254 0000 Τηλεομοιοτυπία: 212 254 0123
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ©2004 http://www.ime.gr/