Σύλλογος Φίλων
Ωράριο Πρόσβαση


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254
177 78 Ταύρος

Τηλ: 212 254 0000
hellenic-cosmos@ime.gr 

Ο «Ελληνικός Κόσμος», ως ένας πολιτιστικός χώρος που επικοινωνεί συνεχώς με το κοινό του με τρόπο άμεσο και ζωντανό, έχει δημιουργήσει ομίλους επικοινωνίας και δραστηριοποίησης για ενηλίκους αλλά και παιδιά. Ο Σύλλογος Φίλων του ΙΜΕ, η παιδική λέσχη IMEάκια, αλλά και τα προγράμματα εθελοντισμού, δίνουν τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του «Ελληνικού Κόσμου».

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Κέντρο Πολιτισμού του στηρίζονται σημαντικά στην ευαισθητοποίηση ιδιωτικών φορέων, αλλά και της Πολιτείας, που μέσα από χορηγίες και δωρεές συμβάλλουν στην ανάπτυξη του έργου τους.

 
 
  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ