To Φεβρουάριο του 2003 μία ακόμη δραστηριότητα προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού: τα σεμινάρια επιμόρφωσης ενηλίκων. Oι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι που ανήκουν στο δυναμικό του Ιδρύματος διοργάνωσαν δύο ξεχωριστούς κύκλους μαθημάτων για την ελληνική ιστορία και τέχνη με τίτλους:

  1. Διαδρομές στην ελληνική τέχνη και τον πολιτισμό: Από τα κυκλαδικά ειδώλια στη νεότερη λαϊκή παράδοση
  2. Βυζαντινός οθωμανικός νεοελληνικός κόσμος: χώρος, άνθρωποι, ιστορία

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στον «Ελληνικό Κόσμο», το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος. Στην εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο και η Eικονική Πραγματικότητα, και οι σχετικές παραγωγές του ΙΜΕ. Eπίσης, στο πλαίσιο των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και στη μονή του Oσίου Λουκά στη Βοιωτία.

Η μεγάλη ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του κοινού μάς επιβάλλουν όχι μόνο να συνεχίσουμε και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο τους κύκλους σεμιναρίων, αλλά και να τους διευρύνουμε. Kατά συνέπεια, από το Σεπτέμβριο του 2003 θα επαναληφθούν οι δύο προηγούμενοι κύκλοι μαθημάτων και θα προστεθούν νέες ενότητες μαθημάτων με εξειδικευμένο θέμα και μικρότερη διάρκεια.

Ειδικότερα, στον τομέα της Ιστορίας της Τέχνης διοργανώνονται τρεις επιμέρους ενότητες σεμιναρίων με θέματα:

  1. O κόσμος του αρχαίου ελληνικού θεάτρου (5 μαθήματα)
  2. Βυζαντινή πολυτέλεια: χειρόγραφα, σμάλτα, ελεφαντοστά, εικόνες, κοσμήματα-υφάσματα (5 μαθήματα)
  3. Nεοελληνική ζωγραφική (5 μαθήματα)

Παράλληλα, στον τομέα της Ιστορίας διοργανώνονται τέσσερις επιμέρους ενότητες σεμιναρίων με θέματα:
  1. Ύστερη Aρχαιότητα: υλικός πολιτισμός και πνευματικές εξελίξεις (5 μαθήματα)
  2. Iστορία του ισλαμικού κόσμου (3 μαθήματα)
  3. Bυζαντινή νομισματική (3 μαθήματα)
  4. Bυζαντινή κοσμική γραμματεία: προσεγγίσεις και αποτιμήσεις (3 μαθήματα)

Επίσης, στο πλαίσιο των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί από την εξωτερική συνεργάτιδα του ΙΜΕ, ιστορικό της Τέχνης κα Νέλλη Παραστατίδου, και ένας ξεχωριστός κύκλος τριών μαθημάτων με θέμα την ισπανική ζωγραφική και τίτλο: «Tρεις Aιώνες Iσπανικής Λάμψης: Eλ Γκρέκο, Bελάσκεθ, Γκόγια». Όλοι οι κύκλοι απευθύνονται σε ενηλίκους που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ενδιαφέρονται για εποπτικές και περιεκτικές περιηγήσεις στον κόσμο της τέχνης, του πολιτισμού και της ιστορίας.

Tα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου «Ελληνικός Κόσμος» και στα γραφεία του ΙΜΕ, στο Θησείο. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στην κυρία Ελένη Μπίρη, στο τηλ. 210 34 22 292.

Μετά την επιτυχία του συνεδρίου «Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία», που διοργανώθηκε το Μάιο του 2003, και το συνεχές ενδιαφέρον του κοινού που το παρακολούθησε, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού αποφάσισε τη διοργάνωση ενός κύκλου σεμιναρίων με παρεμφερές περιεχόμενο.

Τίτλος του κύκλου σεμιναρίων είναι «Η Xρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Aνάδειξη της Πολιτισμικής Πληροφορίας» και στόχος του η διαχείριση έργων πολιτιστικού περιεχόμενου, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως είναι το Διαδίκτυο, τα τρισδιάστατα γραφικά και η Εικονική Πραγματικότητα, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τα πολυμέσα κτλ.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε μεγάλο εύρος κοινού, από την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα αλλά και από ποικίλους επαγγελματικούς χώρους, όπως η πληροφορική, η μουσειολογία, τα μέσα επικοινωνίας, η ιστορία και η αρχαιολογία, οι τέχνες, η αρχιτεκτονική κτλ.

Η μακρόχρονη παρουσία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στον τομέα αυτό, καθώς και η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία των εισηγητών, προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση αυτών των σεμιναρίων.

Oι εισηγήσεις θα αρχίσουν το Φεβρουάριο του 2004 και θα γίνονται κατά κύριο λόγο στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου «Eλληνικός Kόσμος». Θα διαρκέσουν 12 εβδομάδες και θα πραγματοποιούνται 3 έως 4 ώρες κάθε εβδομάδα.

Τα μαθηματικά συνιστούν ένα βασικό τομέα στην ιστορία των ιδεών, από τις απαρχές τους μέχρι σήμερα. Eίναι δηλαδή ένας κλάδος της επιστήμης που καθορίζει κατά πολύ τη γενικότερη πολιτισμική ιστορία, αφού από τη στιγμή που τα μαθηματικά άρχισαν να μελετούνται σε θεωρητικό επίπεδο κι όχι μόνο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των κοινωνιών, δηλαδή περί τον 6ο αιώνα π.Χ., συνδέθηκαν άμεσα με τις γενικότερες φιλοσοφικές απόψεις και τις ιδέες των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.

Ακριβώς για να αναδειχθεί η σημασία της ανάπτυξης των αρχαίων μαθηματικών ως τομής στην ιστορία των επιστημών και γενικότερα η στενή σχέση τους με την ιστορία των ιδεών, το Τμήμα Ιστορίας του ΙΜΕ διοργανώνει ημερίδα το Νοέμβριο του 2003, με τη συμμετοχή επιστημόνων ειδικών σε αυτά τα θέματα.

Τα ζητήματα που θα συζητηθούν ξεκινούν με τη διερεύνηση του ερωτήματος σε ποιες διανοητικές και άλλες ανάγκες απάντησαν τα αρχαία μαθηματικά αλλά και ποιες αντίστοιχες ανάγκες δημιούργησε αυτή καθαυτή η ανάπτυξή τους. Από εκεί και πέρα, θα παρουσιαστεί η διάδοση των αρχαίων μαθηματικών σε διαφορετικά χρονικά και διανοητικά περιβάλλοντα, όπως στο Βυζάντιο και στη μεσαιωνική Δύση, αλλά και στον αραβικό κόσμο των Μέσων Χρόνων. Πρόκειται για περιβάλλοντα διαφορετικών αναγκών, διαφορετικών κοσμοθεωριών, τα οποία ωστόσο προσλαμβάνουν την αρχαία επιστήμη, τη μελετούν και τη συνεχίζουν. Η συζήτηση θα περιλαμβάνει και την περίοδο της Αναγέννησης και των νέων ανακαλύψεων, που κορυφώνεται στο Διαφωτισμό, τόσο στη Δύση όσο και στον ελληνικό χώρο υπό οθωμανική κυριαρχία, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διερευνηθεί η θέση των αρχαίων μαθηματικών στο νέο πλαίσιο και η λειτουργία τους ως θεμελίου για την ανάπτυξη τόσο της νέας επιστήμης όσο και της εθνικής διαφοροποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Ιωάννα Παχή (τηλ. 210 34 22 292, εσωτ. 261).