ιστορικό συλλογή υπηρεσίες επικοινωνία
ΕΜΠΡΟΣΘΟΤΥΠΟΣ ΟΠΙΣΘΟΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Κομμαγηνή
ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Δολίχη
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
-
ΒΑΣΙΛΕΥΣ/ΗΓΕΜΟΝΑΣ
Μάρκος Αυρήλιος
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
-
ΜΕΤΑΛΛΟ
Χαλκός
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ
161-169 μ.Χ.
ΕΜΠΡΟΣΘΟΤΥΠΟΣ
ΑΥΤ ΚΑ Μ[…], Αντωπές δαφνοστεφείς κεφαλές Μάρκου Αυρήλιου προς δεξιά και Λεύκιου Βήρρου προς αριστερά.
ΟΠΙΣΘΟΤΥΠΟΣ
ΔΟΛΙ/ΧΑΙΩΝ, σε δάφνινο στεφάνι. Στικτός κύκλος.
ΒΑΡΟΣ
8.64 γραμμάρια
ΕΞ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
-
ΑΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ
FHW-22-4016


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ