ιστορικό συλλογή υπηρεσίες επικοινωνία

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού απέκτησε το 2007 Συλλογή 13.214 νομισμάτων, από τα οποία τα 11.202 αντιπροσωπεύουν τη γεωγραφική περιοχή της Μικράς Ασίας.

Η Συλλογή βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης και σταδιακά θα εκδοθεί ολόκληρη στη σειρά του SNG, ενώ είναι ήδη διαθέσιμοι οι τόμοι για την Παμφυλία, την Πισιδία-Λυκαονία και την Ισαυρία-Κιλικία.

Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση σκοπεύει να καταστήσει τη Συλλογή προσβάσιμη τόσο στο ευρύ όσο και στο ειδικό κοινό. Ξεκινήσαμε με τα νομίσματα που περιλαμβάνονται στην πρώτη έκθεση με τίτλο «Ιστορίες νομισμάτων - Αφηγήσεις πόλεων» και σταδιακά η βάση δεδομένων θα εμπλουτίζεται.

Η Συλλογή Νομισμάτων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού έχει βραβευτεί από την EMC2 Corporation, παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις υποδομών πληροφορικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που υλοποιήθηκε πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2010.


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ